V sobotu 13. mája sa konala pešia púť detí do Obišoviec.

Práve v tento deň sme si pripomenuli zjavenie Panny Márie vo Fatime, ktoré sa udialo v roku 1917.

V tento deň sa na známe pútnické miesto Košickej arcidiecézy rozhodlo kráčať aj zopár našich detských pútnikov s animátormi a s duchovným otcom Stanislavom.

Ráno naši účastníci cestovali obecným mikrobusom do Ličartoviec, kde začalo pešie putovanie. Tohtoročná téma znela: „Krajší svet s Máriou“. Počas putovania boli pripravené stanovišťa, kde deti plnili jednotlivé úlohy.

Po príchode do Obišoviec pútnici odovzdávali obetný dar – trvanlivé potraviny pre núdznych zasiahnutých vojnou. Cieľom celého putovania bola návšteva Sanktuária Ružencovej Panny Márie, kde sa nachádza milostivý obraz Obišovskej Matky Božej. Po modlitbe desiatku posvätného ruženca si účastníci púte našli miesto pri vonkajšom oltári. Pre všetkých účastníkov bol zabezpečený aj obed.

Púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Fotky z púte: