Poďakovanie duchovnému otcovi Marekovi

V nedeľu 30. marca 2014 sme sa na záver svätej omši poďakovali dp. Marekovi Rojákovi za dočasné spravovanie farnosti.

Počas práceneschopnosti nášho pána farára dp. Stanislava Ferčáka otec arcibiskup Mons. Bernard Bober dekrétom od 1. decembra 2013 menoval za farského administrátora so všetkými právomocami dp. Mareka Rojáka z Arcidiecézneho centra mládeže (ACM) v Prešove.

Duchovný otec Marek bol farským administrátorom našej farnosti štyri mesiace. Prežívali sme s ním rôzne duchovné akcie a sviatky. Zvlášť sa aj venoval  príprave birmovancov.

Pani kurátorka Mgr. Dana Marcinová poďakovala duchovnému otcovi za všetkých veriacich farnosti týmito a podobnými slovami: Dnešný žalm nám ukazuje Pána ako dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovce  a vodí ich po správnych chodníkoch. Môžeme preto aj v tomto zmysle povedať, že práve tento Pán Vás priviedol na istý čas do našej farnosti. Myslím, že to bola dobrá voľba. Prajem Vám v mene veriacich zo Záhradného do dalšieho kňazského, ale aj osobného života pevné zdravie a pokoj. V modlitbách buddeme prosiť patrónku nášho chrámu, Sedembolestnú Pannu Máriu, aby nad vami držala ochrannú ruku. Ak môžem znova citovať z dnešného žalmu: Dobrota a milosť nech vás sprevádzajú po všetky dni…