Slávnosť Narodenia Pána – v noci.

FOTO: J. Grušková