Pomazanie chorých pri svätej omši

V utorok 11. februára 2014 je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. V tento deň bol aj 22. svetový deň chorých. Svätá omša v našom farskom kostole bola o 17:00 hod., pri ktorej asi 75 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých.

Svätú omšu celebroval dp. Marek Roják, farský administrátor. Koncelebrovali dp. Stanislav Ferčák, farár a dp. Jozef Mrúz, kaplán. V homílii hlavný celebrant sa zameral na posolstvo Svätého Otca Františka k svetovému dňu chorých.

Pápež František

Svätý Otec František pri príležitosti 22. svetového dňa chorých sa týmto posolstvom chcel obrátiť zvlášť na chorých ľudí a na všetkých, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. Tento rok sa svetový deň chorých slávil na tému Viera a láska: „Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16).

Celé znenie posolstva TU.