Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia.

V tomto roku začalo 40-dňové pôstne obdobie už 14. februára 2018. V tento deň pokánia celebroval svätú omšu náš duchovný otec Stanislav. V homílii sa zamýšľal aj nad slovami Svätého Otca: zastav sa, pozeraj sa a vráť sa. 

Pri svätej omši bolo požehnanie popola a značenie popolom slovami: Kajajte sa  a verte evanjeliu alebo Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.

Pán farár na záver poprial všetkým požehnaný čas milosti.

Pár fotiek (zo značenia popolom) nájdete v našej fotogalérii.


Pápež František už tradične na Aventínskom vŕšku v Ríme začal štáciovú liturgiu s kajúcou procesiou na pôde benediktínov v Bazilike sv. Anzelma, odkiaľ kráčal s procesiou do Baziliky sv. Sabíny na slávenie svätej omše. Znak popola udelil Svätému Otcovi kardinál Jozef Tomko, ktorý má Baziliku sv. Sabíny ako titulárny kostol. Homília pápeža TU.


Úplné odpustky v pôstnom období môžeme získať za obvyklých podmienok pri pobožnosti krížovej cesty  a ak sa pomodlíme v piatok po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.


Na 1. pôstnu nedeľu je zbierka na charitu.  Aj v tomto roku Charita pripravila možnosť finančne podporiť deti v Afrike prostredníctvom akcie Pôstna krabička pre Afriku 2018.