Naša farnosť počas tohtoročného pôstneho obdobia…

Zmierna poklona

Deň pred začiatkom pôstneho obdobia v našom farskom kostole bola vyložená Oltárna sviatosť (zmierna poklona).

Pôstne zamyslenia

Do nového projektu “Pôst so Svätým Otcom Františkom“ sa zapojili aj niekoľkí veriaci z našej farnosti, ktorí dostávajú každý deň (od utorka 4. marca do 21. apríla) na e-mail myšlienku od Svätého Otca. Ešte stále je možné sa prihlásiť na stránke post.kbs.sk. Projekt možno podporiť aj modlitbou.

Popolcová streda

Večer (5. marca) bola svätá omša, ktorú celebroval dp. Marek Roják a koncelebroval dp. Stanislav Ferčák. Hlavný celebrant pri svätej omši požehnal popol, ktorým boli poznačení prítomní veriaci.

Duchovná obnova pre birmovancov

V piatok 7. marca odišla prvá skupina birmovancov na duchovnú obnovu k augustiniánom do Košíc. Ostatné skupiny v ďalšie piatky.

12. marec – Adorácia

V stredu 12. marca máme v našej farnosti každý rok vyloženú Oltárnu sviatosť k adorácii. Tento rok to bolo od 9:00 do 18:00 hod.

Posvätný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii

Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sme v rámci Jubilejného roka zaviedli v našej farnosti spoločnú modlitbu posvätného ruženca k Sedembolestnej P. M., ktorú sa veriaci modlia každú stredu pred svätou omšou. Tak popri rozjímaní o umučení nášho Pána Ježiša Krista rozjímame aj o bolestiach Matky – Preblahoslavenej P. M., našej patrónky.

Pôstna krabička pre Afriku

Nevieme koľkí sa zapojili do tejto akcie, ale aj v našej farnosti je možnosť podporiť charitativný projekt. Vzadu v kostole na stolíku sú v obálke pôstne krabičky pre Afriku. Svoje pôstne dary je možné poslať spôsobmi, ktoré sú uvedené na krabičke. Zároveň už je zaužívané, že na Prvú pôstnu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu.

Pobožnosť krížovej cesty

Počas pôstneho obdobia sú pobožnosti krížovej cesty v našej farnosti každý piatok o 17:30 (potom nasleduje svätá omša) a v nedeľu o 14:30 (potom nasleduje Hodina milosrdenstva).

Úplné odpustky

Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky pri pobožnosti krížovej cesty a ak sa veriaci pomodlí v piatok po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu. Spoločne modliť sa túto modlitbu  máme v našej farnosti zaužívané už viacero rokov.

Hodina milosrdenstva

Každú nedeľu (nielen v pôstnom období) popoludní o 15:00 hod. máme v kostole Hodinu milosrdenstva, ktorá pozostáva z meditácie o umučení, prosieb a modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu.