Potáborové stretnutie

Na konci letných prázdnin sa konala opekačka a grilovačka.

Všetci účastníci tohtoročného letného tábora boli pozvaní na potáborové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na farskom dvore.

V stredu 31. augusta 2022 prišli deti aj na svätú omšu do kostola, kde ich pán farár pozdravil. Niektorí účastníci sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov a preto sa nezúčastnili. Na potáborové stretnutie prišli aj účastníci tábora, ktorí pochádzajú z iných farností a dokonca aj dievčatá z ďalekej Oravy. Deti si pochutnali napr. na špekačke a klobáske, zahrali sa alebo spolu porozprávali. Večer si aj zaspomínali na chvíle strávené v tábore, pretože bolo premietanie videí z tábora. Kto vydržal do konca, tak mohol si aj zatancovať.

Prítomní boli aj členovia farskej rady (kurátori), ktorí pomohli s celou touto akciou.

Táto akcia bola tzv. bodkou za prázdninami.

Fotky z opekačky TU.


6. farský letný tábor pre deti sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách a prebiehal v dňoch 11. – 16. júla 2022. Viac TU.