Požehnanie bylín a kvetov

Na prikázanú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je zvykom požehnávať byliny a kvety.

15. augusta tento obrad nechýbal ani v našom farskom kostole v Záhradnom.

Zvyk pochádza z Nemecka, kde obrady požehnania boli už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. V roku 1950 pápež Pius XII. vyhlásil Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré máme veriť (dogmu). O mieste smrti Panny Márie sa zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. apoštol Ján, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky hovorí o Jeruzaleme: „… ale keď neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba.“

Nanebovzatie Božej Matky má pre nás veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. 

Ako sláviť slávnosť Nanebovzatia Panny Márie? 5 tipov TU.

Jedna zaujímavosť: Najviac mariánskych chrámov je zasvätených Nanebovzatej Panny Márie.