Pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú tri prosebné dni. Záväzný je jeden deň.

V utorok 24. mája 2022 sme prosili o požehnanie polí, záhrad a dobrú tohtoročnú úrodu. Formulár svätej omše bol V čase sejby. 

Po svätej omši nasledovali spievané litánie ku všetkým svätým a veriaci sa z nášho farského kostola presunuli ku krížu, kde boli požehnané oziminy.

Obsahom týchto troch dní sú prosby za úrodu. Prosebné dni sa nazývajú aj krížovými dňami, pretože cez tieto tri dni sa konala aj procesia ku krížu.

Fotky: Požehnanie ozimín 2022


Kedysi veľké litánie (litaniae maiores) sa viazali k 25. aprílu, ale nie k sviatku sv. Marka. Keď sa sviatok sv. Marka liturgicky preložil, tak litánie ostávali 25. apríla. Ak Veľká noc pripadla 25. apríla, litánie boli v utorok vo Veľkonočnej oktáve.

Svätá Cirkev jednu pohanskú poveru v Ríme nahradila kajúcou procesiou. Podľa starej rímskej tradície, dňa 25. apríla, prišiel sv. Peter do Ríma. Sv. Gregor Veľký túto vžitú liturgickú oslavu určil na tento deň. On ustanovil aj štáciu v Bazilike sv. Petra. Počas procesie sa spievali litánie všetkých svätých. Po príchode do vyznačeného chrámu a po predpísaných modlitbách sa celebrovala prosebná omša. U nás sa ustálil zvyk, že po prosebnej omši bola procesia so spievanými litániami a prišlo sa na miesto, kde sa svätili oziminy.