Požehnanie sviec na sviatok Obetovanie Pána

Pred svätou omšou (2. februára 2014) sme sa zhromaždili pri kríži pred kostolom, kde boli požehnané sviece.

Hlavným celebrantom svätej omše bol duchovný otec Marek Roják, ktorý požehnal sviece.

Pred samotným požehnaním povedal tieto slová:

Drahí bratia a sestry, pred štyridsiatimi dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista Pána.
Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme.
Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom,
ktorý ho s vierou očakával.
A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom
dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou.
Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svätého a spoločne pôjdeme do Božieho chráme stretnúť
sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznávame pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský
pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás dovedie do nebeskej vlasti, kde sa
budeme večne tešiť z Kristovej prítomnosti.

Potom o. Marek požehnal sviece a spoločne v sprievode sme vstúpili do nášho farského kostola.

V homílii použil aj zamyslenia otcov biskupov, ktoré pripravili na Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie. V prvú februárovú nedeľu to bolo zamyslenie nad prvou bolesťou Panny Márie – o Simeonovom proroctve.

Po svätej omši nasledoval krst.

Každý rok (2. februára) sa slávi tento sviatok. Do Druhého vatikánskeho koncilu sa tento sviatok slávil ako mariánsky sviatok. Podľa novej liturgickej úpravy sa spomínaný sviatok zaradil medzi sviatky Pána, pretože sa  kladie väčší dôraz na obetovanie Ježiša v chráme.