Po 1. krát sa uskutočnilo v našej farnosti požehnanie vína.

Na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu (27. decembra) celebroval svätú omšu dp. Marek Roják, ktorý na záver požehnal víno.

V jednom týždni bolo viacero osobitných požehnaní v našej farnosti: v pondelok (23. decembra) požehnanie betlehemov, v piatok (27. decembra) spomínané požehnanie vína, v sobotu (28. decembra) požehnanie detí.  Na sviatok sv. Rodiny (v nedeľu 29. decembra) si manželia mohli obnoviť manželské sľuby.