Prvou adventnou nedeľou začal nový cirkevný rok

Na Prvú adventnú nedeľu sme vstúpili do nového liturgického roka B.

V sobotu večer celebroval svätú omšu náš rodák o. Ján Petrovčík, ktorý v úvode požehnal adventný veniec pre farský kostol.

V nedeľu o 9:00 hod. svätú omšu celebroval P. Marcin Bajda, RCI. Na úvod bol obrad požehnanie vencov, ktoré si veriaci doniesli na požehnanie.

Počas týchto svätých omší sa namiesto homílie čítal pastiersky list biskupov Slovenska o katolíckej identite.


Aj tento rok budú v našom farskom kostole rorátne (ranné) sväté omše so začiatkom o 5:30 hod.


V ponuke je opäť projekt s názvom Advent s Konferenciou biskupov Slovenska, ktorý bude trvať od 3. (Prvej adventnej nedele) do 24. decembra 2017 (Štvrtej adventnej nedele). V tomto čase prihláseným záujemcom príde na e-mail myšlienka s fotografiou. Ide o myšlienky, ktoré vytvoril tím projektu, vychádzajú z evanjelia dňa.