Púť veriacich z farnosti Prešov – Solivar

Na Štvrtú pôstnu nedeľu (30. marca 2014) nás navštívili veriaci z farnosti Prešov – Solivar, ktorí si každý rok počas pôstneho obdobia vykonávajú farské púte. V tomto jubilejnom roku putujú do kostolov, ktoré sú zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. 

Pútnikov doprevádzal ich pán dekan ThLic. Jozef Šechný, kanonik. Okolo 14 hod. prišli do našej farnosti. Pútnikov vítali naše zvony 🙂 Po príchode do chrámu začala bohoslužba slova. Čítania boli zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Po evanjeliu sa veriacim prihovoril pán kanonik, ktorý túto bohoslužbu slova viedol. Potom nasledovala pobožnosť krížovej cesty. Po nej sme sa ešte pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na záver ešte sa vsdp. Jozef Šechný, kanonik a dekan dekanátu Prešov – Solivar, prihovoril a zaspomínal si na posviacku nášho farského kostola, kde sa osobne na nej zúčastnil.