Putovná socha Panny Márie Fatimskej

Po odpustovej slávnosti v našom farskom kostole sa nachádzala socha Panny Márie Fatimskej, ktorá putuje po farnostiach dekanátu, ktorý pripravuje najbližšiu fatimskú pobožnosť v Obišovciach.

V dňoch 16. – 19. septembra 2023 v Záhradnom mohli veriaci sa  pred ňou pomodliť. Večerný program obsahoval fatimskú pobožnosť a svätú omšu. 

Sochu Panny Márie Fatimskej nám odovzdali štyria muži z farnosti Tulčík a naša farnosť ju odovzdala do farnosti Fintice, aby aj v susednej farnosti sa mohli pred ňou modliť. 

Fotky z prijatia sochy:


V utorok 19. septembra si veriaci pripomenuli aj 2. výročie úmrtia p. Marty Uchalovej, zakladateľky Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na spoločnú modlitbu prišli aj veriaci z Prešova a modlitbu posvätného ruženca obetovali za našu farnosť, ale aj za zosnulú sestru Martu z Košíc.

Videozáznam:


Obišovce sú pútnickým miestom Košickej arcidiecézy, kde pri Svätyni Ružencovej Panny Márie bol nedávno (2. septembra) požehnaný nový vonkajší oltár. Viac TU. 

Každoročne v prvú októbrovú nedeľu (a v sobotu pred ňou) sa v Obišovciach koná odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Počas dvoch dní prichádza do Obišoviec mnoho veriacich. Náš dekanát Prešov – východ mal na starosti sobotňajšiu fatimskú pobožnosť a služby pri svätej omši. Viac TU.