Relikvie

V našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom sú uložené vzácne relikvie.


Zoznam relikvií:

Relikvia SVÄTÉHO KRÍŽA

 a relikvie 1. stupňa

sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, 

sv. Šarbela Makhlufa, kňaza, rehoľníka a pustovníka,

sv. Gemmy Galgani, mystičky, 

sv. Marka Križina, sv. Melichara Grodzieckého a sv. Štefana Pongrácza, kňazov a košických mučeníkov

sv. Gabriela Possentiho, rehoľníka.

gabriel-possenti


Z histórie, životopis a modlitby:

SV. KRÍŽ

Sv. Tomáš Akvinský

Sv. Šarbel

Sv. Gemma

Sv. Košickí mučeníci

Sv. Gabriel Possenti


Relikvie v našom farskom  kostole:


Certifikáty o pravosti relikvií:

                


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reportáž TV LUX: