Rok Sedembolestnej Panny Márie

Od 1. januára do 31. decembra 2014 bude na Slovensku Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie.

V našej farnosti sa budeme každú stredu 30 min. pred svätou omšou modliť posvätný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.

 Po Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda bude na Slovensku Rok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. „Je to práve 450 rokov odvtedy, ako začala v Šaštíne úcta k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je teraz aj osobitnou patrónkou našej vlasti,“ píšu biskupi v liste, ktorý sa čítal 1. januára 2014 v katolíckych kostoloch.