Slávnosť prvého svätého prijímania

Slávnosť prvého svätého prijímania je vo farnosti významnou udalosťou.

V našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom zvykneme mať túto peknú udalosť na slávnosť Najsvätejšej Trojice. V tomto roku sa spomínaná slávnosť uskutočnila v nedeľu 12. júna 2022.

Adam Bergendi, Anna Mária Čurillová, Emma Damankošová, Sabína Fertaľová, Timotej Franek, Jakub Kaščák, Kamilka Krivá, Oliver Krivý, Lenka Lazoriková, Michal Maník, Jakub Maťaš, Jonáš Miženko, Sofia Opátová, Soňa Pastirčáková, Juraj Rinďa, Lukáš Gabriel Silvay a Leonard Sivák v dnešnú nedeľu prijali Pána Ježiša v Eucharistii.

FOTO: Prvoprijímajúce deti a výzdoba na slávnosť


V sobotu 11. júna 2022 sa prvoprijímajúce deti po prvýkrát vyspovedali. Začali spoločnou modlitbou pred svätou spoveďou a potom po jednom prichádzali za pánom farárom, aby vyznali svoje hriechy od malička. Keď sa všetci vyspovedali, tak sa opäť spoločne pred bohostánkom pomodlili. Nakoniec sa deti zbavili papierikov, kde boli napísané hriechy a vonku ich položili na určené miesto a pán farár ich zapálil.

Pred nedeľnou slávnosťou bol Michal Maník v piatok 10. júna 2022 pri svätej omši prijatý do Katolíckej Cirkvi.
Po spoločnom vyznaní viery dodal:
VERÍM A VYZNÁVAM VŠETKO,
ČO SVÄTÁ KATOLÍCKA CIRKEV VERÍ,
UČÍ A OHLASUJE AKO ZJAVENÉ BOHOM.
Pán farár prijal nášho brata do Katolíckej Cirkvi týmito slovami:
MICHAL, NÁŠ PÁN ŤA PRIJÍMA DO KATOLÍCKEJ CIRKVI.
ON ŤA VO SVOJOM MILOSRDENSTVE PRIVIEDOL SEM,
ABY SI MAL V DUCHU SVÄTOM
S NAMI PLNÉ SPOLOČENSTVO VO VIERE,
KTORÚ SI VYZNAL UPROSTRED TEJTO RODINY.
Viac TU.