Slávnosť prvého svätého prijímania

Pätnásť detí po prvýkrát prijalo Pána Ježiša v Eucharistii.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti sa aj tento rok uskutočnila v prvú nedeľu po Zoslaní Ducha Svätého, kedy slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Pána Ježiša v Eucharistii po prvýkrát prijali Adam, Dávid, Dávid, Dávid, Marek, Marko, Matej, Michal, Michal, Oliver, Richard, Sofia, Tatiana, Timea a Zoe.

Deň pred touto významnou udalosťou sa vyspovedali.

Pán farár, ktorý celebroval a v homílii sa prihovoril prvoprijímajúcim deťom, vyučuje ich náboženskú výchovu v miestnej základnej škole.

Deťom prajeme, aby boli verní Bohu i Cirkvi! 


FOTO:

Prvá svätá spoveď

Slávnosť prvého svätého prijímania