Stretnutia s misionármi

LUX communication

Našu farnosť navštívia kňazi – misionári, ktorí pôsobia v Afrike.

Pôjde o dva pondelky (19. jún a 3. júl).

V  pondelok 19. júna príde dp. Peter Majerník, ktorý je misionárom v Tanzánii. Ako misionár už našu farnosť navštívil pred pár rokmi.

V pondelok 3. júla príde dp. Vlastimil Chovanec RCI, ktorý je misionárom v Rwande.

Svätá omša bude v zvyčajnom čase o 18:00 hod. Pred svätou omšou pôjdu videá, ktoré priblížia samotných misionárov a po svätej omši sa ešte prihovorí otec misionár, ktorý bude mať prezentáciu. 

Na týchto stretnutiach bude možnosť finančne podporiť ich misiu.


O. Peter Majerník 

Peter Majerník sa narodil v Prešove a býval v Bertotovciach.

Stal sa kňazom Košickej arcidiecézy.

Momentálne pôsobí v diecéze Singida, kde dostal na starosť vybudovať mariánske pútnické miesto v Sukamahele.

Otec Peter poskytol rozhovory aj pre Rádio Regina a pre TV LUX.

Krátke videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDHluO7eozg&t=2s


O. Vlastimil Chovanec RCI

Vlastimil Chovanec pochádza z Abrahámoviec (okr. Bardejov).

Vstúpil do rehole rogacionistov a stal sa kňazom.

Kongregáciu rogacionistov Ježišovho Srdca priblížil aj v Katolíckych novinách.

Do Rwandy prišiel v roku 2014, teda 20 rokov po strašnej genocíde, v ktorej prišlo o život približne 800 000 ľudí.

Dokumentárny film: