Súhrn: Vianočné obdobie

Vianočné obdobie bolo bohaté na duchovné aktivity.

Vianociam predchádzalo adventné obdobie. Adventom začal aj nový liturgický rok B. Pri svätých omšiach na 1. adventnú nedeľu boli požehnané adventné vence. V sobotu pri večernej svätej omši bol požehnaný adventný veniec pre kostol. Svätú omšu celebroval náš rodák dp. Ján Petrovčík. Pri nedeľnej svätej omši boli požehnané adventné vence, ktoré si veriaci doniesli so sebou. Svätú omšu celebroval P. Marcin Bajda, RCI. Aj tento rok boli roráty. Ranné sväté omše v utorok a vo štvrtok začínali už o 5:30 hod. V decembri nechýbal ani Deň sv. Mikuláša. Deti boli obdarené sladkosťami. Pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč v nedeľu 10. decembra 2017 požehnal koledníkov Dobrej noviny v Prešove – Solivare. Viac v článku TU.

Vyslanie koledníkov 2017

Otec biskup požehnal aj koledníkov Dobrej noviny zo Záhradného.Viac: http://farnostzahradne.sk/vyslanie-kolednikov-2/Koledovanie v našej farnosti sa uskutoční v pondelok 25. 12. 2017.

Posted by Farnosť Záhradné on Wednesday, December 13, 2017

Prítomní boli aj 20 koledníci zo Záhradného. Traja koledníci sa aktívne zapojili do služieb pri svätej omši (prosby, obetné dary a odovzdanie kytice pre o. biskupa).

Fotky: Vyslanie koledníkov

Aj počas Adventu sa deti pripravovali na koledovanie.

Skauti každoročne z Betlehema od miesta narodenia Pána Ježiša Krista zapália svetlo, ktoré potom sa dostane aj na Slovensko. V sobotu 23. decembra ho roznášali aj prostredníctvom železničnej dopravy. Zo susedného Tulčíka (priamo od skautov) sme priniesli betlehemské svetlo aj do nášho farského kostola. Z neho si veriaci odnášali toto svetlo aj do svojich príbytkov.

Fotky: Betlehemské svetlo


POŽEHNANIE BETLEHEMOV

Obrad požehnania bol na Štedrý deň. Betlehem v kostole na 4. adventnú nedeľu bol ešte bez Ježiška, ale pri polnočnej svätej omši bol uložený do jasiel.

Fotky: Požehnanie betlehemov


SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Narodenie Pána Ježiša Krista sme oslávili v našom farskom kostole v noci 25. decembra. Pán farár položil Jezuliatko do jasličiek a potom celebroval slávnostnú svätú omšu.

Polnočnou svätou omšou sme začali v kostole spievať opäť známe vianočné piesne.

Fotky: Polnočná svätá omša

Pán farár celebroval slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod. Vypočuť si ju môžete v zvukovom zázname.

1. časť

(úvod)


2. časť

(Bohoslužba slova)


3. časť

(homília)


4. časť

(vyznanie viery a spoločné modlitby veriacich)


5. časť 

(Bohoslužba obety)


6. časť

(piesne na prijímanie)


7. časť

(záver)


O 14:00 hod. nasledovala jasličková pobožnosť.

Fotky: Jasličková pobožnosť

Už tradične sa v Záhradnom po jasličkovej pobožnosti aj koledovalo a vinšovalo. Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 1140 € pre chudobných v Etiópii a koledníci – muži vyzbierali 2572 € pre potreby kostola a farnosti. Za milodary Pán Boh zaplať!

Fotky: Koledovanie


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

V utorok 26. decembra 2017 v našom starobylom kostolíku sv. Štefana, diakona a prvého mučeníka, bola slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol dp. Anton Seman, ktorý sa prítomným v chráme na Kostolnej ul. aj prihovoril. Jeho homíliu si môžete vypočuť v zvukovom zázname.

 

Fotky: Odpustová slávnosť v starobylom kostole sv. Štefana


POŽEHNANIE VÍNA

V stredu 27. decembra 2017 na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sa vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie požehnalo víno. Podľa tradície sv. Ján požehnal otrávené víno a tým ho zbavil jedovatého účinku. Požehnanie nám pripomína túto udalosť, ale aj Pánov príkaz lásky. Po svätej omši boli veriaci pozvaní na ochutnávku vareného vína pred farou. Pri podávaní vína sa hovorí: “Pi lásku sv. Jána.“

Fotky: Požehnanie vína


POŽEHNANIE DETÍ 

Vo štvrtok 28. decembra 2017 bola svätá omša s príhovorom a osobitným požehnaním pre deti. V tento deň bol sviatok sv. Neviniatok.


SVIATOK SV. RODINY

Na sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa pripadol aj posledný deň v roku 2017. Pri svätej omši si manželia mali možnosť obnoviť sľuby. Zároveň sa čítala štatistika za rok 2017.

Matričné oznamy za rok 2017:

Krsty – 15 (9 chlapcov, 6 dievčat) 
Prvé sväté prijímanie – 12 deti 
Birmovanie – 25 
Sviatosť manželstva – 6
Pohreby – 13 (6 mužov, 7 žien)

V závere bola ďakovná eucharistická pobožnosť.


SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

V pondelok 1. januára 2018 na Nový rok sa pri svätej omši namiesto homílie čítal pastiersky list Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu.


POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA

V sobotu 6. januára 2018 pri slávnostnej svätej omši bola požehnaná voda, soľ, krieda a tymián. Potom touto vodou boli veriaci pokropení. Veriaci si trojkráľovú vodu môžu vziať do svojich príbytkov.

Fotky: Požehnanie vody


POŽEHNANIE PRÍBYTKOV

Je už zvykom v období Zjavenia Pána požehnávať domy. V našej farnosti bolo požehnanie domov v sobotu 6. januára a v nedeľu 7. januára 2018. Nad dverami sa kriedou napísala skratka C+M+B. Ide o počiatočné slová Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

Fotky: Koleda


Sviatkom Krstu Krista Pána sa skončilo vianočné obdobie a začalo Cezročné obdobie.