Svätoblažejské požehnanie hrdla

Na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, veriacim sa udeľuje svätoblažejské požehnanie hrdla.

Na tohtoročnú liturgickú spomienku sv. Blažeja pripadol aj prvý piatok mesiaca. Pred svätou omšou bola vyložená Oltárna sviatosť a v závere adorácie bolo eucharistické požehnanie. Potom nasledovala svätá omša, ktorá sa zakončila svätoblažejským požehnaním. Veriaci individuálne prijímali požehnanie hrdla, ktoré pán farár udeľoval slovami: Na príhovor svätého Blažeja nech ťa Pán chráni od každého zla a nech ťa žehná všemohúci Boh Otec, i Syn i Duch Svätý. Veriaci sa prežehnal a odpovedal: Amen.

FOTKY: Svätoblažejské požehnanie hrdla

Sv. Blažej bol podľa tradície najskôr lekárom a potom sa stal aj biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Silas v Turecku). Tento svätec bol umučený za cisára Liciána. Keď vypuklo prenasledovanie, tak sv. Blažej sa skryl v horách, kde žil v jednej jaskyni spolu s divými zvermi. Objavili ho poľovníci, ktorí o ňom podali správu úradom. Úrady dali Blažeja uväzniť. Vo väzení prichádzali k biskupovi chorí a on ich uzdravoval. Pri súde biskupa rozličnými spôsobmi nútili, aby sa zriekol kresťanskej viery. Bili ho, zavesili ho za ruky na strom a telo mu driapali železnými hrebeňmi. Napokon ho sťali.

Spomínané požehnanie hrdla sa spája s udalosťou, keď istá vdova s plačom priniesla k sv. Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť a prosila ho, aby svojou modlitbou vyprosil od Boha uzdravenie dieťaťa. Svätec sa začal vrúcne modliť k Bohu, prežehnal dieťa a chlapec sa uzdravil.

Úcta sv. Blažeja sa veľmi rozšírila medzi kresťanským ľudom. Je patrónom trpiacich chorobami hrdla a patrí k štrnástim pomocníkom v núdzi.