Svedectvo našej rodáčky sr. Anawim

Tešíme sa, že do Záhradného prišla sr. Anawim Mária Kmecová MC.

Svoju rodnú farnosť, svojich rodičov, rodinu a známych navštívila po desiatich rokoch.

Na Slovensko pricestovala už v mesiaci júl. Zúčastnila sa aj Svetových dní mládeže v poľskom Krakove.

Mária Kmecová prijala rehoľné meno Anawim (Pánova chudobná). Momentálne pôsobí v Belgicku.

Počas svojho pobytu v domovine mala aj svoje osobné svedectvo. Napr. v stredu 27. júla v augustiniánskom kláštore v Košiciach.

Vo štvrtok 11. augusta prišli do farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom aj zopár kňazov, aby sa stretli so sr. Anawim aj pri svätej omši.

V nedeľu 14. augusta v závere svätej omše sme si vypočuli osobné svedectvo našej rodáčky.

Uvedomujúc si, že sr. Anawim nás príde do Záhradného navštíviť o ďalších 10 rokov, tak bolo vidieť u veriacich aj slzy… Poprosila nás o modlitby. Zároveň pripomenula, že sa za našu farnosť denne modlí. ĎAKUJEME! 🙂

V modlitbe budeme spojení!

Fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Naša rehoľná sestra patrí do Kongregácie misionárok lásky. Túto rehoľu (v roku 1948) založila bl. Matka Tereza, ktorú Svätý Otec vyhlási za svätú už v nedeľu 4. septembra 2016.