Svetový deň chorých

V sobotu 11. februára v našom farskom kostole asi 50 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých.

Stalo sa to pri príležitosti 31. svetového dňa chorých .

Sviatosť pomazania chorých je veľkým zdrojom milosti pri zvládaní životných krížov spojených s chorobou a starobou.

Svetový deň chorých bol stanovený na 11. februára, kedy si pripomíname zjavenie Panny Márie vo francúzskych Lurdoch, ktoré začali v roku 1858. Matka Božia sa 18-krát zjavila sv. Bernadetke Soubirousovej. Lurdy vo Francúzsku sa stali známym pútnickým miestom, kde sa udiali mnohé uzdravenia.

Posolstvo Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu chorých TU.

Fotky z vysluhovania sviatosti pomazania chorých TU.