Sviatok Božieho milosrdenstva

Podľa priania Pána Ježiša sa má sviatok Božieho milosrdenstva sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci.

O Božom milosrdenstve písala sv. sestra Faustína Kowalská vo svojom Denníčku.


Odpustová slávnosť vo Svinnej

V predvečer odpustovej slávnosti vo farskom kostole Božieho milosrdenstva vo Svinnej celebroval náš duchovný otec Stanislav svätú omšu za účasti prešovských spoločenstiev Neokatechumenátnej Cesty. Farnosť Svinia túto svätú omšu vysielala aj v priamom prenose na YouTube.


Nedeľa Božieho milosrdenstva v Záhradnom

Veriaci si v tento deň mohli uctiť obraz Božieho milosrdenstva. Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo duše v očistci.

Pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sme raz v mesiaci zvykli mať, vyšli teraz na Nedeľu Božieho milosrdenstva. O 15:00 hod. začala slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva. Text bol verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá v tento deň zaznela aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Po eucharistickom požehnaní nasledovalo pomazanie olejom sv. Šarbela.

 Veriaci si obľúbili sv. Šarbela z Libanonu, ktorého relikviu I. stupňa uchovávame v našom kostole.

Svoje prosby si niektorí prítomní napísali na papierik a tieto sme položili pred relikviárom.