Sviatok Božieho milosrdenstva

Druhá veľkonočná nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Pre celú Cirkev túto nedeľu vyhlásil sv. pápež Ján Pavol II. v deň kanonizácie sestry Faustíny (30. apríla 2000). Inšpiráciou pre ustanovenie tohto sviatku bola túžba Ježiša, ktorú odovzdala sv. sestra Faustína. Pán Ježiš jej povedal: Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Den. 299). 

Na tento sviatok sme sa pripravovali aj v našej farnosti počas 9 dní (novény).

V nedeľu 7. apríla 2024 na sviatok Božieho milosrdenstva sme sa v kostole modlili v Hodine milosrdenstva. Text modlitby v našom kostole zaznel rovnaký, ako aj v Krakove.

Záznam modlitby v Hodine milosrdenstva v Záhradnom

V našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie je každú nedeľu o 15:00 Hodina milosrdenstva.