Sviatok Obetovania Pána

Vo štvrtok 2. februára sme si pripomenuli, ako Panna Mária a sv. Jozef obetovali Ježiša v chráme.

Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával. A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou.

Veriaci našej farnosti sa v tento 40. deň po slávnosti Narodenia Pána zhromaždili pred svätou omšou pred kostolom, kde boli požehnané hromničné sviece. Po požehnaní sviec nasledoval spoločný vstup do chrámu.

Podkladom tohto sviatku je stáť z evanjelia podľa Lukáša: (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“  Najprv sa teda hovorí o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní Pána Ježiša v chráme. Viac o sviatku TU.

Donedávna, do Druhého vatikánskeho koncilu, sa tento sviatok slávil ako mariánsky sviatok, lebo sa vyzdvihovala prvá časť správy sv. Lukáša: Očisťovanie Panny Márie. Podľa novej liturgickej úpravy sviatkov sa dnešný sviatok zaradil medzi sviatky Pána, pretože sa kladie väčší dôraz na druhú časť správy sv. Lukáša: na obetovanie Pána.

Spomínaný sviatok je spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

Fotky zo sviatku Obetovania Pána TU.