Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

V predvečer sviatku sv. Mikuláša boli deti našej farnosti pozvané na svätú omšu. Po nej čakali na Mikuláša a dočkali sa! 🙂

Obdarení sladkosťami sa s radosťou vracali domov.

Fotky TU.

Aj takýmto spôsobom sme si chceli pripomenúť patróna detí, ktorým je sv. biskup Mikuláš.

Zo života sv. Mikuláša: 

Svätý Mikuláš sa narodil pravdepodobne v Patare v Lýcii. Stal sa biskupom v Myre. Bol zbožný. Známym sa stal aj vďaka zázrakom. Patrí k najznámejším svätcom po celom svete. Mnohé kostoly sú mu zasvätené. Napr. konkatedrála v Prešove. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále. Viac zo života sv. Mikuláša TU.