Synodálne stretnutia na fare

Pár synodálnych stretnutí na fare boli aj za účasti našich veriacich v rámci prvej fázy Synody o synodalite Cirkvi.

Synoda o synodalite Cirkvi, ktorá bola otvorená 10. októbra 2021 pri svätej omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Na Slovensku sa diecézna fáza synody začala v nedeľu 17. októbra 2021. 

Prvá fáza synody v jednotlivých diecézach a eparchiách, ktorá sa chýli ku koncu mala tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“.

Kvôli nepriaznivej situácii na Slovensku z dôvodu pandémie bolo niekoľkokrát farské synodálne stretnutie presunuté na neurčito. Po zlepšení situácie bolo prvé stretnutie v nedeľu 13. februára 2022. Potom bolo ešte ďalších päť  stretnutí na farskom úrade v Záhradnom. Účastníci týchto stretnutí pozitívne zhodnotili úmysel Svätého Otca Františka zvolať Synodu a zapojiť do nej všetkých.

Zamýšľali sme sa nad prvými šiestimi témami, tak ako aj účastníci synodálneho tímu Košickej arcidiecézy.

Téma prvého stretnutia: Spoločníci na ceste

Téma druhého stretnutia: Počúvať

Téma tretieho stretnutia: Vyjadrenie názoru

Téma štvrtého stretnutia: Slávenie

Téma piateho stretnutia: Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu

Téma šiesteho stretnutia: Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

Synoda bude teraz pokračovať druhou fázou v rámci kontinentov a nakoniec vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme v r 2023.

Viac na: ke-arcidieceza.sk a synoda.sk.