Farský letný tábor pre deti

Aj počas tohto leta sa uskutočnil farský letný tábor a tentokrát vo Vysokých Tatrách.

6. ročník farskej letnej akcie prebiehal v dňoch 11. – 16. júla 2022. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v Súkromnej škole v prírode, ktorá sa nachádza v Tatranskej Lomnici, v prekrásnej tatranskej prírode v nadmorskej výške 850 m. n. m. s výhľadom na Lomnický štít.

Fotky z tábora TU. 

Fotili najmä Marek Bartkovský, Erik Gašpár a Paula Miženková.


Ako prebiehali jednotlivé dni? 
1. DEŇ
Ráno svoje deti odprevadili rodičia. Autobus nám zabezpečil náš p. starosta. Spolu bolo 50 detských účastníkov (30 chlapcov a 20 dievčat). Najviac detí bolo pochopiteľne zo Záhradného (30), ale zastúpené sme mali aj Fintice (4), Kukovú (3), Raslavice (3), Demjatu (2), Gregorovce (2), Víťaz (2), Zákamenné (2), Košice (1) a Tulčík (1). V tábore bol prítomný aj náš pán farár a nechýbali ani zdravotníci. Chlapci a dievčatá boli rozdelené do piatich skupiniek. Každá skupinka mala svojho animátora.
1. SKUPINKA: Marek Bartkovský (animátor), Juliana Chabadová, Emma Damankošová, Anna Mária Čurillová, Lukáš Lazorik, Tomáš Tartaľ, Andrej Rafael Kuruc, Filip Fertaľ, Šimon Ivanko, Michal Kandravý a Michaela Balúnová.
2. SKUPINKA: Paula Miženková (animátorka), Natália Žoncová, Timotej Franek, Bruno Petrila, Matej Jurč, Martin Chabada, Olívia Dožová, Richard Darák, Karolína Damankošová, Gregor Gabriel Kuruc a Katarína Čurillová.
3. SKUPINKA: Monika Čurillová (animátorka), Michal Čurilla, Jonáš Miženko, Lenka Lazoríková, Barbora Damankošová, Kristián Pillár, Natália Šimková, Damián Dubovský, Slavomír Gruška, Tatiana Čupajová a Erik Gašpár.
4. SKUPINKA: Tadeáš Čajka (animátor), Adam Bergendi, Martin Štofaník, Juraj Rinďa, Soňa Kubošeková, Jakub Jurč, Richard Ščešňak, Barbora Balúnová, Ambróz Čurilla, Lívia Čajková a Mária Grušková.
5. SKUPINKA: Miriam Balúnová (animátorka), Dávid Damankoš, Leonard Sivák, Sabínka Fertaľová, Lukáš Gabriel Silvay, Tamara Tomášová, Nikola Kandravá, Martin Biroš, Matúš Rusňak, Monika Čurillová a Patrik Gašpar.
Po oficiálnom otvorení VI. farského letného tábora pre deti boli skupinky. Hlavnou tohtoročnou témou bolo VYZNANIE VIERY (VERÍM).
Pred svätou omšou bola možnosť vyspovedať sa, nácvik spevu, modlitba. Pri svätej omši sa deťom prihovoril pán farár, ktorý sa zameral na slová evanjelia, ktoré sa číta 11. júla na sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy. Vysvetlil, že deti na pár dní opustili svoje domy, rodičov, súrodencov, pohodlie, mobily a hračky, aby zažili niečo krásne v tábore a nakoniec zistili, že to stálo zato!
Po svätej omši bola večera a večerný zábavný program. Po spoločnej večernej modlitbe a večernej hygiene sa rozišli do svojich izieb, aby si oddýchli a tešili sa na ďalší deň v tábore.

2. DEŇ   
Pominula prvá noc v tábore a po rannej modlitbe bola rozcvička v spoločenskej miestnosti, keďže vonku pršalo. Po chutných raňajkách boli skupinky, kde sme pokračovali v preberaní jednotlivých článkov viery (Verím v Boha), kreslili sme, hľadali texty vo Svätom písme podľa súradníc, atď. Kvôli počasiu nemohli sme uskutočniť táborové futbalové majstrovstvá, ale rôzne hry a aktivity boli v zariadení, kde sme ubytovaní. Keď už nepršalo, tak niektorí si zahrali volejbal.
Mali sme možnosť vidieť aj srnky, ktoré nás prišli navštíviť. Nič nezvyčajné, keďže sme vo Vysokých Tatrách. Dokonca sme videli aj medveďa, ale sme šťastní, že len v múzeu. Po obede sme sa teda vybrali do Múzea TANAPU, ktoré návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Pozreli sme si aj výstavnú časť múzea, ktorá bola rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. V kinosále bolo premietanie filmu o kamzíkoch. Po filme sme sa presunuli do botanickej záhrady. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody, záchrana, zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode. Botanická záhrada slúži aj na relax, prináša možnosť poznávať a pozorovať 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy.
Po návrate z botanickej záhrady sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, kde máme aj sväté omše. Pred svätou omšou v tábore zvykne byť aj nácvik spevu a modlitba desiatkov posvätného ruženca. Služby pri svätej omši (miništrovanie, čítanie, žalm, prosby a obetné dary) mali deti podľa rozpisu a to každý deň z inej skupinky. Po svätej omši nasledovala večera a zábavný program.

 3. DEŇ
Ďalší deň v tábore: budíček, ranná modlitba a rozcvička (už vonku), raňajky a skupinky. Potom sme kvôli nepriaznivému počasiu museli vyškrtnúť z programu naplánovanú turistiku a jazdu lanovkou.
V tento deň sme v neďalekom hoteli navštívili AQUA RELAX, kde sme sa kúpali. Bol tam aj tobogan.
Po návrate sme mali večeru, nácvik spevu, modlitbu a svätú omšu.
Večer bola narodeninová oslava, pretože naši účastníci mali narodeniny. Tamarka Tomášova má už 11 rokov a Matej Jurč 10 rokov. Zaspieval sme im, zablahoželali a podarovali knihu s venovaním. Bol aj prípitok (detské šampanské). Po oslave sme si pozreli hraný film o bl. Carlovi Acutisovi, ktorý natočili deti a mladí zo Slovenska. Tento film si môžete pozrieť a nájdete ho nižšie v tomto článku.

4. DEŇ
Začala sa druhá polovica tábora. Keďže bolo lepšie počasie (hlavne v horách), ako deň pred tým, tak po raňajkách sme sa vybrali na lanovky. Došli sme na Skalnaté pleso a mali sme krásny výhľad na Lomnický štít. Strávili sme tam istý čas (prechádzka a preliezky). Potom sme sa lanovkou (sedačkovou aj kabínkovou) vrátili do Tatranskej Lomnice. Po chutnom obede sme mali skupinky.
Svätú omšu sme mali v spoločenskej miestnosti. Pán farár nás pochválil, že sme sa zlepšili aj v speve. Prosby si deti (zelená skupinka) pripravili na papierik a pri svätej omši ich predniesli. Modlili sme sa za pápeža, aby ho nebolelo koleno a za pána farára, aby išiel do tábora aj na ďalší rok. Prosba bola aj za animátorov, aby si po tábore dobre oddýchli. Taktiež za biskupov, kňazov, diakonov, rodičov, učiteľov, súrodencov, kamarátov, zdravotníkov a všetkých účastníkov tábora.
Po večeri bola tanečná súťaž s názvom LET´S DANCE TÁBOR 2022. Moderátorom bol Marek a porotcami pán farár a zdravotníci. Spoznali sme skvelé talenty. Deti vedeli aj dojať k slzám, ale aj poriadne zabaviť. Porota do finále posunula fialovú a modrú skupinku. Detičky, ktoré nepostúpili sme povzbudili aj tým, že ešte ich budeme chcieť vidieť tancovať aj budúci rok a možno vyhrajú. Teda postúpili starší, ktorí už budúci rok budú na strednej škole. Nakoniec bolo hlasovanie 50-tich detských účastníkov. Vyhrala modrá skupinka. Takúto súťaž sme ešte nemali v tábore, kde sa vystriedal aj plač a aj poriadny smiech. Po súťaži nasledovala tancovačka.

 5. DEŇ
Predposledný deň v tábore začal už zaužívaným ranným programom (hygiena, modlitba, rozcvička, raňajky a skupinky). Potom sme mali adrenalínovú bobovú dráhu v Tatranskej Lomnici.
Po obede boli táborové majstrovstvá vo futbale. Na 1. mieste sa umiestnila červená skupinka. Tí, čo nechceli futbal, tak mali alternatívny program. Účastníci tábora sa zapojili aj do vedomostnej súťaže s názvom Čo všetko sme si zapamätali v tábore?
Služby pri svätej omši mali chlapci a dievčatá z 2. skupinky (oranžoví). Po večeri začal rozlúčkový večer a aj v tento večer bolo vidieť slzičky, že to už končí. Uvedomili sme si, že aj keď sa tešíme domov, tak je nám tu spolu dobre! V rámci televíznych novín, ktoré moderovali víťazi konkurzu (Šimon a Anna Mária), v jednotlivých vtipných reportážach sme si pripomenuli, čo sme počas týchto dní zažili.
V poslednú noc sme deti dlho nenechali spať, pretože bola nočná hra, ktorú skoro všetci absolvovali. Hlavne tí, čo sa nebáli alebo chceli prekonať strach sa jej zúčastnili. Nakoniec sme sa zdraví vrátili do svojich izieb, aby sme sa vyspali a mohol začať posledný 6. deň v tohtoročnom tábore.

6. DEŇ
V sobotu 16. júla 2022 sme došli k záveru VI. farského letného tábora. Ani v posledný deň sme nevynechali náš každodenný ranný program (budíček, modlitba a rozcvička). Po raňajkách začalo balenie a svoje zbalené veci si deti uložili na chodbe, aby upratovačky mohli pripraviť izby pre ďalších hostí. Všetci sme sa zhromaždili v spoločenskej miestnosti, kde bolo hodnotenie, poďakovanie, odovzdávanie diplomov za účasť a malá odmena. Nechýbal ani obed v jedálni.
Svätou omšou (viď. fotky) sme zakončili tohtoročný tábor. Pán farár pripomenul, že v skupinkách sme si preberali Vyznanie viery. V spomínaný deň sme mali liturgickú spomienku Panny Márie Škapuliarskej (Karmelskej). Duchovný otec Stanislav vysvetlil deťom v homílii, že prečo nazývame Pannu Máriu Škapuliarskou a Karmelskou. Prosby si deti nepripravili a predsa sa viaceré zapojili. Vlastnými slovami sa modlili na rôzne úmysly. Deti sa na záver ešte zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a autobusom sa vrátili domov.

POĎAKOVANIE:
Chceme sa poďakovať rodičom za prejavenú dôveru, ďakujeme všetkým účastníkom tábora a všetkým dobrodincom.

Pár videí z tábora:

Toto je deň, ktorý dal nám Pán

Reportáž 1

Reportáž 2

Bobová dráha

Tanečná súťaž


Film: Carlo Acutis a jeho diaľnica do neba


O našom tábore informovala aj TK KBS.