V sobotu 4. júna 2022 sme slávili predĺženú Turíčnu vigíliu.

Predchádzala jej deväťdňová novéna k Duchu Svätého.

Pred spomínanou Turíčnou vigíliou bolo Večeradlo s Pannou Máriou. Počas vigílie sme si vypočuli šesť čítaní (štyri zo Starého zákona, Epištolu a Evanjelium). Pred začiatkom bohoslužby obety zapálil sviečky náš duchovný otec Stanislav, ktorý celebroval slávnostnú svätú omšu. Tieto sviece symbolizovali sedem darov Ducha Svätého – dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu.

Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje Nedeľou Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi. Odporúča sa predĺžiť slávenie svätej omše na vigíliu, ktorá nemá krstný ráz, ako je to vo Veľkonočnej vigílii, ale ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého.

Fotky z Turíčnej vigílie TU.