Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V našej farnosti bude v stredu (22. januára) formulár svätej omše Za jednotu kresťanov.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od
18. do 25. januára.

Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v
dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický
význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v
inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie
pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

Viac na: http://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2014.pdf

Tento rok je mottom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: Je Kristus rozdelený?

TJK 14

Zapojme sa do modlitieb, aby všetci boli jedno.