Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku možnosť získania úplných odpustkov pri návšteve pútnického miesta a splnení zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).

Pre nás najbližšie je Prešov – konkatedrála a Prešov – kalvária. Zoznam určených kostolov pre Košickú arcidiecézu je na výveske v našom farskom kostole.

Zoznam sviatočných dní Panny Márie v roku 2004 (možnosť získania úplných odpustkov):

28. júna: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

2. júla: Návšteva Panny Márie

15. augusta: Nanebovzatie Panny Márie
22. augusta Panny Márie Kráľovnej
8. septembra: Narodenie Panny Márie
15. septembra: Sedembolestnej Panny Márie
7. októbra: Ružencovej Panny Márie
21. novembra: Obetovanie Panny Márie
8. decembra: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
.
Ďalej možno získať tieto odpustky aj pri každej pútnickej návšteve Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa veriaci zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca.
Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.
Zdroj: TK KBS