Večné sľuby sr. Anawim

Misionárka lásky a naša rodáčka sr. Anawim Mária Kmecová (MC) zloží večné sľuby v Spojených štátoch Amerických.

Sr. Anawim patrí do rehole, ktorú založila sv. Matka Tereza z Kalkaty.

V auguste r. 2016 navštívila svoju rodnú farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom a vo farskom kostole mala aj svedectvo. Viac TU.

Svedectvo sr. Anawim (počas návštevy svojej rodnej farnosti):„Láska bude Slovo, Oheň, ktoré ich urobí žiť ich život naplno.“
Sv. Matka Tereza z Kalkaty

Naplnená Kristovou láskou a túžbou utíšiť Ježišov smäd na kríži po láske a dušiach, Vám s radosťou v mojom srdci oznamujem, že dňa 7. 12. 2017 o 14:00 hod. v Národnej Bazilike Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Washington D. C., zložím spolu s mojimi spolusestrami večné sľuby – čistoty, chudoby, poslušnosti a úplného sa odovzdania službe najchudobnejším z chudobných. Pokorne Vás prosím o Vaše modlitby.

V Ježišovi s modlitbou

Sr. Anawim Mária Kmecová MC


Spomeňme si na našu rodáčku v modlitbách!