Veľkonočné trojdnie 2014

Program v našej farnosti na Veľkonočné trojdnie

 Zelený štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK

(17. 4. 2014)

18:00 Svätá omša

.

Veľký piatok

.VEĽKÝ PIATOK

(18. 4. 2014)

9:00 Pobožnosť krížovej cesty

14:30 Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

15:00 Obrady Veľkého piatku

Celonočná poklona pri Božom hrobe

.

 Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš

BIELA SOBOTA

(19. 4. 2014)

8:00 Posvätné čítanie a ranné chvály

19:30 Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

20:00 Veľkonočná vigília

.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(20. 4. 2014)

8:00 Požehnanie veľkonočných jedál

10:30 Slávnostná svätá omša

15:00 Hodina milosrdenstva,

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva,

Vešpery

.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2014