Súhrn: Vianočné obdobie

Dnešnou nedeľou sa skončilo vianočné obdobie, ktoré bolo bohaté na duchovný program aj v našej farnosti.

Pripravovať na Vianoce sme sa začali počas Adventu. Po niekoľkých rokoch boli v našej farnosti opäť rorátne sväté omše (ráno o 5:30 h.). Na tieto ranné sväté omše prichádzali viacerí veriaci. V predvečer Štedrého dňa otec Marek, ktorý počas práceneschopnosti nášho pána farára zastupuje, požehnal betlehemy.

Na Štedrý deň birmovanci roznášali po domácnostiach beltehemské svetlo, ktoré na Slovensko priniesli skauti. Aj tento rok zvolávali zvony nášho farského kostola k Štedrovečernému stolu na 18:00 hod.

Polnočná svätá omša. Prišlo mnoho veriacich, starších aj mladších, takisto aj malé deti. Od tohto dňa sa pri slávnostných svätých omšiach zapojil aj farský (spevácky) zbor.

DSC_0246

Na slávnosť Narodenia Pána bola slávnostná svätá omša o 10:30 h.

Sviatok sv. Štefana bol pre našu farnosť dôležitý, pretože prvému mučeníkovi je zasvätený aj náš starý kostol. Odpustovú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril duchovný otec Marek Roják.

Sviatok sv. Jána. Po prvý krát v našej farnosti sa uskutočnil obrad požehnania vína.

Sviatok sv. Neviniatok. Na tento deň boli pozvané deti našej farnosti, pretože mohli dostať osobitné požehnanie.

Sviatok sv. Rodiny. V nedeľu na záver svätej omše si manželia obnovili svoje manželské sľuby, ktoré vyslovili v deň svojho sobáša.

V posledný deň r. 2013 bola svätá omša o 16:00 h. Po nej nasledovala ďakovná pobožnosť a Te Deum. Pred polnocou bol kostol otvorený na súkromnú modlitbu.

V prvý deň r. 2014 na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sme hneď v úvode svätej omše vzývali Ducha Svätého o pomoc. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán kaplán Jozef Mrúz.

1. január 2014 začal na Slovensku aj Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie. Ešte pred svätou omšou sme sa modlili posvätný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii, ktorý sa chceme modliť každú stredu v našom kostole.

Slávnosť Zjavenia Pána. Na začiatku svätej omše, duchovný otec Marek, požehnal vodu, soľ, kriedu a tymian. Po svätej omši už nasledovala tzv. koleda. Kňaz, miništranti, kostolník a kantor najprv prišli na faru, aby ju požehnali. Potom navštívili všetky prihlásené rodiny.

V poslednú nedeľu vianočného obdobia, na sviatok Krstu Krista Pána, bolo obnovenie krstných sľubov. Duchovný otec Marek pripomenul, že musíme sa posunúť z tohto vianočného obdobia do všedného (každodenného) života. V homílii vyzval, aby sme si spomenuli na miesto (kostol) nášho krstu. Po svätej omši bol aj krst malého Noela.

Poďakovanie patrí všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do osláv Božieho narodenia.