V kostole bola obnovená izolácia stropu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Výmena / oprava stropnej izolácie kostola.“

Na základe zmluvy č. 702/2022/OPR o poskytnutí dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,

Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Záhradné

zrealizovala projekt s názvomVýmena / oprava stropnej izolácie kostola“.

Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch marec, apríl 2022.

Realizáciou projektu bola obnovená izolácia stropu kostola Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 

Ďakujeme!


Fotky po obnove izolácie stropu nášho farského kostola: