Výročie posviacky chrámu

8. mája 2022 sme si pripomenuli 17. výročie konsekrácie farského kostola.

Nedeľne slávnostné sväté omše celebroval dp. Stanislav Ferčák, farár v Záhradnom.

V spoločných modlitbách veriacich sme prosili za naše farské spoločenstvo, za tých, čo sa starajú o poriadok a zveľaďovanie chrámu, ale pamätali sme aj na zosnulých, ktorí prichádzali do kostola.

S vďakou za náš farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je postavený uprostred našich príbytkov, spoločne sme sa zhromaždili pri slávení Eucharistie.

Tohtoročná výročná slávnosť posviacky chrámu vyšla na 4. veľkonočnú nedeľu, ktorá je známa pod názvom Nedeľa Dobrého Pastiera. Zároveň v túto nedeľu pripadol aj Deň matiek.

Fotky: 17. výročie konsekrácie kostola


Z histórie kostola:

V rokoch 1967 až 1970 bol svojpomocne v strede našej obce postavený nový a priestranný kostol rozmerov 41,7m x 17m, ktorý svojou veľkosťou pripomína baziliku. Veža má výšku cca 28 m. Miest na sedenie cca 300 a miest na státie cca 500. Kostol je architektonicky zaradený do neoklasicizmu. Až do roku 1970 bol farským kostolom náš starobylý chrám sv. Štefana, prvého mučeníka, ktorý už kapacitne nepostačoval a preto veriaci za pôsobenia pána dekana Jána Macka – Družbackého sa rozhodli postaviť nový a väčší chrám, ktorý by bol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Na jar v roku 1967 bol požehnaný základný kameň a v nedeľu 17. septembra 1970 bol kostol požehnaný za obrovského množstva veriacich. V nedeľu 8. mája 2005 bol farský kostol slávnostne konsekrovaný a tým sa potvrdilo, že bude navždy zasvätený Bohu.