V nedeľu 10. decembra 2017 naši dvadsiati koledníci cestovali do Prešova. 🙂

Presnejšie do farského kostola Najsvätejšej Trojice v Prešove – Solivare, kde sa pridali k ďalším asi 400 koledníkom.

Koledníkov autobusom bezpečne doviezol náš p. starosta Róbert Tkáč.

Svätú omšu celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, ktorý v homílii pripomenul, že práve služba koledníkov je možno to, čo pomôže opravdivo prežiť Vianoce, pretože tieto sviatky nie sú o tom, čo nám kto prinesie, ale Vianoce sú skôr o tom, čo mi prinesieme iným a tak zažijeme skutočnú krásu Vianoc.

Naši traja koledníci sa aktívne zapojili do služieb pri svätej omši. Jednu prosbu prečítal Tomáš Haladej a obetné dary (vodu a víno) priniesol Tobias Oravec. Na záver nasledovalo poďakovanie o. biskupovi. Kvety mu odovzdala Karolína Kancírová.

Pred samotným požehnaním bolo aj krátke pásmo kolied a vianočných piesní.

Otec biskup Marek požehnal koledníkov Dobrej noviny.

Vyslanie koledníkov 2017

Otec biskup požehnal aj koledníkov Dobrej noviny zo Záhradného.Viac: http://farnostzahradne.sk/vyslanie-kolednikov-2/Koledovanie v našej farnosti sa uskutoční v pondelok 25. 12. 2017.

Posted by Farnosť Záhradné on Wednesday, December 13, 2017

 

Po svätej omši sme boli pozvaní na občerstvenie. S o. biskupom sa naši koledníci aj osobne stretli pri spoločnom fotení. 🙂

Po občerstvení sa chlapci tešili,  že je sneh a preto nasledovala ešte krátka guľovačka.

Koledníci nastúpili opäť do autobusu a vrátili sa domov.

Koledovanie v našej farnosti sa uskutoční v pondelok 25. decembra 2017.


Fotky z vyslania koledníkov: