Vyslanie koledníkov Dobrej noviny

15. decembra 2013 v Kapušanoch.