Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou

„Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

2 Kor 5,20

 

Pozývame vás teraz pred Veľkou nocou k zmiereniu s Bohom i s ľuďmi

prijatím sviatosti zmierenia

vo štvrtok 10. 4. 2014 od 17:00 do 20:00 hod.

spovedať budú 6 kňazi

Milosrdný Boh s veľkou láskou čaká aj na Teba!