Zomrel kňaz Štefan Sojčák

Vo večerných hodinách 22. januára 2014 zomrel duchovný otec Štefan Sojčák, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 2004 – 2013.

 

Zo života:

Narodil sa 14. februára 1950. 

Za kňaza bol vysvätený 12. júna 1977 v Bratislave.

Jeho pôsobiskami boli:

1977 – Sabinov,

1979 – Humenné,

1980 – Lieskovec,

1990 – Krivany,

1996 – Brezovica,

2004 – Záhradné

Za jeho pôsobenia v našej farnosti sa uskutočnila (8. mája 2005) konsekrácia farského kostola.

Farárom v Záhradnom bol do 10. apríla 2013.

Posledných deväť mesiacov prežil ako výpomocný duchovný v rodnej Kamenici nad Cirochou.

V stredu 22. januára 2014 vo večerných hodinách, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu svojmu Stvoriteľovi a Pánovi.

Pohreb zosnulého kňaza:  25. januára 2014 o 10:00 hod. v Kamenici nad Cirochou.

 

R.I.P.