Zomrel prvý košický arcibiskup

Pán si k sebe povolal nášho emeritného otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.

Spomeňme si naňho v modlitbách!

ZO ŽIVOTA: Mons. Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch (okr. Humenné). Za kňaza bol vysvätený 25. júna 1961. V rokoch 1961 – 1963 pôsobil ako kaplán v Zborove. Po absolvovaní dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil ako archivár na Biskupskom úrade v Košiciach. Po odobratí štátneho súhlasu pracoval ako vodič električky a lesný robotník. V rokoch 1983 – 1990 spravoval farnosť Červenica. Menovaný za košického diecézneho biskupa bol 14. februára 1990 a biskupskú vysviacku prijal 17. marca 1990. Prvým košickým arcibiskupom metropolitom sa stal v roku 1995, keď naša diecéza bola povýšená na arcidiecézu. Pálium mu odovzdal sv. Ján Pavol II. počas svätorečenia košických mučeníkov. Emeritným arcibiskupom sa stal v roku 2010.

ARCIBISKUP A ZÁHRADNÉ: Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom bol konsekrovaný v nedeľu 8. mája 2005. Konsekráciu vykonal práve Mons. Alojz Tkáč. Rád navštevoval aj našu farnosť. Napr. na odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom a odpustovým kazateľom bol aj 15. septembra 2016. Fotky TU.

Pohreb Mons. Alojza Tkáča bude 30. mája. Pohrebné obrady začnú o 10:30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Priamy prenos odvysiela TV LUX. V spomínanej košickej katedrále bude kondolenčná kniha od 24. mája a rakva s pozostatkami zosnulého biskupa bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10:00 do 20:00 hod.

Dobrotivému Bohu sme vďační za jeho život a službu.

R. I. P.

Parte

Rozlúčkové obrady – plagát