4. februára 2021

Obetovanie Pána – požehnanie hromničných sviec

2. 2. 2021
24. januára 2021

Nedeľa Božieho slova

24. 1. 2021
6. januára 2021

Zjavenie Pána

6. 1. 2021