Košický pomocný biskup a kňazi nášho dekanátu sa zišli na kňazských rekolekciách v Záhradnom.

V stredu 17. mája celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, svätú omšu v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Za povolania na kňazský stav bol omšový formulár. Otec biskup Marek, ktorý prišiel po prvýkrát do našej farnosti, veriacim v homílii okrem iného povedal, že aj my svojím životom píšeme evanjelium. Svätú omšu koncelebrovali dekan a farár v Pušovciach vsdp. ThLic. Tomáš Čap, miestny farár dp. Stanislav Ferčák a kňazi pôsobiaci v dekanáte Prešov – východ.

Dekanát Prešov – východ

Po svätej omši  nasledovala pracovná časť, ktorá sa uskutočnila v Miestnom kultúrnom stredisku v Záhradnom.

Košická arcidiecéza je rozdelená na farnosti, ktoré sú združené do dekanátov (kán. 374) a to na základe historických, zemepisných a administratívnych okolnosti a podmienok tak, aby bol umožnený ľahký prístup kňazov toho istého dekanátu k dekanovi a vzájomného stretávania sa. Viac TU.

S účinnosťou od 1. júla 2020 boli modifikované dekanáty Košickej arcidiecézy. 

Do dekanátu Prešov – východ patria farnosti: Fintice, Kapušany, Podhorany, Pušovce, Terňa, Tulčík, Vyšná Šebastová a Záhradné.

Na území dekanátu Prešov – východ žije 19634 obyvateľov a z toho je 15160 rímskokatolíkov (podľa sčítania obyvateľov z r. 2021).

Kňazi zvyčajne majú rekolekcie raz za mesiac (okrem letných prázdnin) a vždy začínajú svätou omšou.