Kostoly

V Záhradnom sa nachádzajú dva kostoly:

1. Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie  


2. Starobylý kostol sv. Štefana


V minulosti sa na území dnešnej farnosti nachádzal aj kostol sv. Filipa a Jakuba.Kostolné zvony:

Najstarší zvon v našom farskom kostole je z roku 1924potom z roku 1928 a novšie zvony sú z roku 1969.


V roku 2023 sa uskutočnila oprava zvonov. V súčasnosti sa používajú tri zvony – malý, stredný a veľký.