1. januára 2024

Vianoce a Nový rok

Bohatý duchovný program sme mali v našej farnosti počas posledných dní kalendárneho roka 2023.
22. decembra 2023

Roráty

Počas Adventu prichádzajú mnohí veriaci na rorátne sväté omše.
10. decembra 2023

Vyslanie koledníkov

Na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov sa uskutočnilo vyslanie koledníkov Dobrej noviny.
6. decembra 2023

Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

V deň liturgickej spomienky na sv. Mikuláša boli deti našej farnosti pozvané na svätú omšu.
6. decembra 2023

Požehnanie adventných vencov

Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do nového liturgického roka.
23. novembra 2023

Červená streda

Naša farnosť sa zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom Červená streda.
11. novembra 2023

Pohreb otca kňaza

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, celebroval pohrebnú svätú omšu za zosnulého otca kňaza.
3. novembra 2023

Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich

Pobožnosti za zosnulých v Záhradnom sa uskutočnili na cintoríne a aj v starobylom chráme sv. Štefana.
8. októbra 2023

Florbalový turnaj mládeže

Naši mladí sa zúčastnili 1. ročníka florbalového turnaja mládeže Košickej arcidiecézy, kde reprezentovali našu farnosť.
3. októbra 2023

Birmovka

Naši birmovanci už prijali sviatosť birmovania, ktorú voláme aj sviatosť kresťanskej dospelosti.