14. apríla 2024

Sviatok Božieho milosrdenstva

Druhá veľkonočná nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho milosrdenstva.
7. apríla 2024

Veľkonočné trojdnie

V článku je súhrn toho najdôležitejšieho počas Veľkonočného trojdnia v Záhradnom.
24. marca 2024

Palmová nedeľa

Palmovou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa.
18. marca 2024

Zahaľovanie krížov

Je zvykom, že na 5. pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže.
18. marca 2024

Jarné brigády

Pri našom starobylom chráme a vo farskej záhrade sa konali jarné brigády.
19. februára 2024

Menovanie a sľub farskej ekonomickej rady

V našej farnosti bola menovaná farská ekonomická rada (kurátori) na 5-ročné obdobie.
14. februára 2024

Popolcová streda

Popolcovou stredou sme vstúpili do 40-dňového pôstneho obdobia.
13. februára 2024

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

Pán farár pri príležitosti 32. svetového dňa chorých vysluhoval sviatosť pomazania chorých.
4. februára 2024

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára 2024 sme si pripomenuli, ako Panna Mária a sv. Jozef obetovali Pána Ježiša v chráme.
29. januára 2024

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Aj v roku 2024 sú v pláne modlitby za uzdravenie a oslobodenie v našom farskom kostole.