3. októbra 2023

Putovná socha Panny Márie Fatimskej

Po odpustovej slávnosti v našom farskom kostole sa nachádzala socha Panny Márie Fatimskej, ktorá putuje po farnostiach dekanátu, ktorý pripravuje najbližšiu fatimskú pobožnosť v Obišovciach.
15. septembra 2023

Odpustová slávnosť

V našej farnosti sme slávili odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.
14. septembra 2023

Blahorečenie celej rodiny v Poľsku

Po prvýkrát v histórii Cirkvi bola blahorečená celá rodina – manželia, šesť malých detí (všetky vo veku pod 10 rokov) a nenarodené dieťa, ktorých zabili nacisti za ukrývanie Židov.
15. augusta 2023

Požehnanie bylín a kvetov

Na prikázanú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je zvykom požehnávať byliny a kvety.
6. augusta 2023

Svetové dni mládeže

V Lisabone sa konali Svetové dni mládeže. Nasledujúce sa uskutočnia v Soule.
10. júla 2023

Farský letný tábor pre deti

V dňoch od 4. do 9. júla 2023 sa uskutočnil 7. farský letný tábor pre deti v Červenom Kláštore.
17. júna 2023

Stretnutia s misionármi

Našu farnosť navštívia kňazi – misionári, ktorí pôsobia v Afrike.
15. júna 2023

Opravené zvony

V našej farnosti už znejú opravené zvony. Bohu vďaka!
8. júna 2023

Eucharistická procesia na slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom. 
4. júna 2023

Slávnosť prvého svätého prijímania

V nedeľu 4. júna 2023 prijalo desať detí po prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii.