Pešia púť detí do Obišoviec

Deti putovali k Panne Márii do Obišoviec.

Tohtoročná pešia púť sa uskutočnila v sobotu 11. mája 2024, pár dní pred výročím zjavenia Panny Márie vo Fatime (13. mája 1917).  

Aj zopár pútnikov zo Záhradného sa pridalo k viac ako 500 detským účastníkom. Pešia púť začala v Ličartovciach.  Deti počas putovania spoznávali 7 radostí Panny Márie. Animátori pripravili stanovišťa, kde sa plnili jednotlivé úlohy. Naša malá skupinka pútnikov sa spojila s inou malou skupinkou z farnosti Parchovany. Po príchode do Obišoviec bola možnosť navštíviť Sanktuárium Ružencovej Panny Márie, kde sa nachádza milostivý obraz Obišovskej Matky Božej. Na známom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy mohli veriaci prijať sviatosť zmierenia. Naši farníci sa pristavili aj pri o. Mariánovi, ktorý je misionárom v Afrike. Púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Pútnici zo Záhradného s o. biskupom Marekom

TV LUX odvysielala reportáž z Obišoviec v relácii Krátke správy.

Fotky z púte: