Ružencové bratstvo si pripomenulo významné výročie

110. výročie od založenia miestneho ružencového bratstva si veriaci pripomenuli počas duchovnej obnovy.

Ružencové bratstvo v Záhradnom vzniklo 1. júna 1914. 

V nedeľu 2. júna 2024 sa uskutočnila spomínaná duchovná obnova, ktorú viedol dominikán P. Matej Šulík, ktorý je promótorom pre ruženec na Slovensku. Spolu s ním našu farnosť navštívil aj fr. Joachim. V programe nechýbala modlitba posvätného ruženca, svätá omša a po nej nasledovala výmena tajomstiev. Hlavný celebrant obetoval svätú omšu za živých a zosnulých členov ružencového bratstva. Potom sa ruženčiari presunuli do kultúrneho domu, kde duchovná obnova pokračovala prednáškou na tému Ruženec a ružencové bratstvo. P. Matej spomenul bl. Alana de la Roche, ktorý mal podiel na založení ružencového bratstva. Zároveň prítomných povzbudil k modlitbe ruženca. Po prednáške nasledovali poďakovania a slávnostný obed. Počas posedenia pri káve nasledovala diskusia. Po nej si členovia ružencového bratstva obnovili sľub Ružencovej Panny Márie a na záver promótor pre ruženec udelil požehnanie.

Hlavnou horliteľkou ružencového bratstva v Záhradnom je p. Anna Oravcová, ktorá má veľkú zásluhu na tom, že pred niekoľkými rokmi prebehla reorganizácia miestneho ružencového bratstva na 20. členné ruže.

Fotky z duchovnej obnovy a oslavy 100. výročia založenia ružencového bratstva: