Sv. Gabriel Possenti

ŽIVOTOPIS

* 1. marec 1838 Assisi, Taliansko
† 27. február 1862 Isola del Gran Sasso, Taliansko

gabriel-possenti

Sv. Gabriel Possenti sa narodil 1. marca 1838 v Assisi. Krstným menom sa volal František. Jeho matka zomrela, keď mal iba štyri roky. Zverili ho najprv školským bratom a neskôr jezuitom v Spolete. Mal veľké nadanie, patril k najlepším žiakom. Vždy chodil elegantne upravený, rád tancoval, navštevoval večierky a salóny. No popri tom všetkom si zachoval čistotu a slušnosť. Povahy bol nestály. Raz sa do všetkého vrhal s veľkým zápalom, inokedy ho premohla lenivosť a nechuť. No vďaka svojmu múdremu otcovi sa mu darilo úspešne bojovať proti svojej náladovosti. V roku 1855 mu zomrela sestra Mária na choleru, ktorá sa v roku 1855 rozšírila v Spolete. Pre neho to bol ako úder hromu. Sám tiež ochorel, takmer zomrel. No zložil sľub, že ak vyzdravie, vstúpi k jezuitom. Akoby zázrakom bol vyliečený, no na svoj sľub zabudol. Až 22. augusta 1856 pocítil pri procesii s obrazom Panny Márie, že na niečo zabudol. Po tomto vnuknutí už neváhal. Vstúpil do prísnej rehole pasionistov, ktorí mali noviciát neďaleko Loreta, hoci všetci z rodiny ho od toho odhovárali. On sa však už rozhodol. V kláštore prijal meno Gabriel od Bolestnej Matky Božej. Popretŕhal všetky putá, ktoré ho viazali so svetom. Dokonca nechcel, aby ho vlastná rodina navštevovala. Bál sa, že by ho rozptyľovali. Po ročnom noviciáte zložil sľuby a začal študovať filozofiu v Pievetorine a neskôr v Isole del Gran Sasso. Presne a verne zachovával kláštorný poriadok. Snažil sa byť nenápadným a konať dôsledne aj obyčajné práce. Často rozjímal o utrpení Pána, o Kristovej láske v Eucharistii, uctieval Bolestnú Matku Božiu. Popritom nemal zachmúrenú tvár, bolo vidieť, že prežíva vo svojom vnútri radosť. Koncom roka 1861 ochorel. Prechladol, pridružila sa tuberkulóza. Sily mu ubúdali. Už nebolo nádeje na uzdravenie. Všetkých odprosoval, ak ich náhodou niečím pohoršil. Vyspovedal sa a 27. februára 1862 v Isole zomrel. Mal iba dvadsaťštyri rokov. Pochovali ho v Isole. Na jeho hrob začalo čoskoro prúdiť množstvo pútnikov, mnohé zázraky sa tam udiali na jeho príhovor. Za svätého bol vyhlásený v roku 1920.

Zdroj: Životopisy svätých.

Liturgická spomienka je 27. februára.


MODLITBY

Litánie k sv. Gabrielovi

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na  nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Svätý Gabriel Possenti, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, anjel čistoty, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, príklad nevinnosti, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, príklad pokory, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, nádhera poslušnosti, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, mučeník pokánia, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, anjel lásky, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, bohatý na všetky čnosti, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, mimoriadny mladík, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, svätý bolesti, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, milovník kríža, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, obľúbenec Panny Márie, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, milovaný syn bolestnej Matky, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, spolupatrón katolíckej mládeže, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, nápomocný zástanca, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, patrón najsilnejší, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, obdivuhodný sprostredkovateľ zázrakov, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, láskavý obhajca, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, pomocník  zarmútených, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, priateľ chudobných, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, odpočinok ustarostených, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, uzdravenie chorých, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, nádej trpiacich, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, sila proti démonom, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, rozohnanie chýb, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, sprievodca zmätených, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, svetlo pochybujúcich, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, odpočinok unavených, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, osloboditeľ utláčaných, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, opora umierajúcich, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, požehnanie pre všetkých, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, sláva passionistov, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, česť všetkých svojich ctiteľov, oroduj za nás.

Sv. Gabriel, víťaz cirkvi, oroduj za nás.

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?

Tak, že bude zachovávať Tvoje slová.

Modlime sa.

Ó, Pane Ježišu, ktorý si učil svätého Gabriela zotrvávať neustále pri Tvojej sladkej a prebolestnej Matke a cez ňu ho povýšil a oslávil zázrakmi a svätým životom, daj, aby sme na jeho orodovanie a v jeho príklade prežívali jej slzy súcitu, a aby sme boli zachránení jej materinskou pomocou. Ty, ktorý si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.


Sv. Gabriel zložil túto modlitbu za šťastnú smrť, ktorú sa často modlieval:
„Ó Matka Bolestná,
skrze lásku i hrôzu, s akými si stála pri päte Ježišovho kríža,
ráč stáť pri mne, keď nadíde hodina mojej smrti.
Tvojmu materinskému srdcu zverujem tri posledné hodiny môjho života.
Tieto hodiny chcem obetovať Večnému Otcovi
v zjednotení so zomieraním nášho najdrahšieho Pána,
na odpustenie mojich hriechov.
Ráč obetovať Večnému Otcovi predrahú krv Kristovu,
zmiešanú s tvojimi slzami vyliatymi na Kalvárii,
aby som pred smrťou mohol prijať sväté prijímanie s láskou a ľútosťou tak dokonalou,
aby som svoju dušu oddal Bohu v Ježišovej prítomnosti.
Najmilostivejšia Matka Bolestná!
Keď nadíde hodina mojej smrti,
predstav ma Ježišovi ako svoje dieťa.
Upros Ho, aby ma ráčil prijať do kráľovstva slávy,
kde ma so sebou zjednotí na veky vekov. Amen.“

Novéna k sv. Gabrielovi

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Všemohúci Bože, Otec  milosrdenstva a darca všetkých dobrých darov, prichádzam pred Teba v úcte k Tebe, a k Tvojim svätým a prosím ťa o pomoc v mojich potrebách. Sľúbil si, že kto Ťa prosí, dostane, kto ťa hľadá, tomu sa dáš nájsť a tí ktorí klopú, tým otvoríš.  Vypočuj volanie  svojej cirkvi, vyslyš moje prosby a odpusť mi moje hriechy. Amen.

Modlitba k sv. Gabrielovi

Ó, dobrý sv. Gabriel. Boh ti dal milosť vidieť utrpenie Ježiša Krista v odraze srdca Panny Márie, jeho Matky. Po jej boku si stál pod Ježišovým krížom a cez jej pohľad na syna, si sa učil pravej láske.

Ó, sv. Gabriel, vypros nám milosť, aby sme ako ty, rástli v láske k Bohu a k všetkým Jeho verným. Pamätaj na nás v našich trápeniach a najmä na mladých ľudí v ich skúškach.

(tu vyslov tvoje prosby)

Sprevádzaj nás svojim príhovorom každý deň a daj, aby sme sa na konci života stretli s Tebou v nebi, v radosti a jednote s Ježišom Kristom, našim Pánom  a Jeho matkou  Máriou.

Ó, sv. Gabriel, vypros nám milosť šťastnej smrti. Amen.

 

Ó, sv. Gabriel od Bolestnej Matky, daruj mladým ľuďom milosť nasledovať Ježiša. Nech je evanjelium stredobodom ich života. Buď pre nich vzorom, ako milovať Boha celým srdcom. Daruj im skutočnú oddanosť Nepoškvrnenému a Bolestnému Srdcu Panny Márie, aby nasledovali Tvoj príklad a tak mohli rásť v milostiach. Oroduj za nás, aby sme sa stali svätými, aby sme zakúsili pokoj a radosť večného života v nebi. Amen.

 

Miluj Máriu! (modlitba sv. Gabriela)

Ona je láskavá, verná a stála.

Nikdy ťa nezanechá samého, ale vždy bude prvá, v láske k Tebe.

Ak si v nebezpečenstve, bude sa ponáhľať, aby ťa ochránila.

Ak si v problémoch, poteší ťa.

Ak si chorý, uteší ťa.

Ak si v núdzi, pomôže ti.

Nepozerá na to, aký si človek, príde ku každému srdcu, ktoré ju potrebuje milovať.

Prichádza v tichosti a otvára ti svoje milostivé srdce, aby ťa mohla objať.

Verne ťa bude ruka v ruke sprevádzať na tvojej ceste do večnosti.